Terms of use

Filter

Please fill out this field!


Gender

Apply FilterStores
Generelt

Av Delupe: Delupe, en tjeneste som drives og eies av Delupe A/S. Registreringsnummer for skatt (CVR): 34693129. Følgende brukervilkår ('Vilkår') trer i kraft ved bruk av tjenestene som Delupe og andre sider og plattformer under Delupe tilbyr.

Ansvarsfritak

Informasjonen på denne siden er ikke nødvendigvis korrekt, oppdatert eller fullstendig, og denne siden kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller prisfeil. Delupe påtar seg ikke noe ansvar (og fraskriver seg uttrykkelig ansvar) for oppdatering av siden slik at informasjon alltid er oppdatert og slik at informasjonen på siden er nøyaktig og fullstendig. Før du tar en avgjørelse i forhold til tjeneste, produkt eller annet som er beskrevet på denne siden må du selv bekrefte at informasjonen er nøyaktig og fullstendig på sider vi linker til.

Ansvarsbegrensning

Delupe fraskriver seg ethvert ansvar for direkte og indirekte tap, tapt fortjeneste, tapte data og ethvert annet direkte eller indirekte tap eller følgeskade som kan oppstå ved bruk av denne siden eller enhver annet side det linkes til. Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder alle grunnlag for søksmål, uansett om de er basert på kontrakt, garanti, forvoldt skade utenfor kontrakt eller lignende.

Opphavsrett

Innholdet på denne siden tilhører Delupe A/S og er beskyttet av lov om opphavsrett. Informasjon, inkludert tekst, bilder og lyd, kan ikke reproduseres, endres, kopieres eller lagres i noen form uten skriftlig tillatelse fra Delupe A/S. Det er ulovlig å endre innholdet på denne siden. Brudd på disse rettsreglene vil bli rettsforfulgt.

Varemerker

Delupe er et registrert varemerke for Delupe A/S. Varemerket skal ikke på noen måte bli vist eller brukt uten vårt forhåndssamtykke. Andre varemerker som er nevnt i forbindelse med pris og produktsammenligning tilhører eierne av de respektive merkene.

Åndsverksrettigheter

Hvis du mener at Delupe bryter noen av dine åndsverksrettigheter i brukerinnhold, produktinformasjon eller annonsekampanjer ber vi deg om å kontakte oss. Delupe ønsker ikke å krenke andres rettigheter og beskyttede varemerker, derfor ønsker vi alltid å rette opp slike tilfeller.